Gelieve bij je aanvraag voor overname van een katje zoveel mogelijk informatie te geven. Wij zetten steeds het welzijn van alle aangemelde katjes voorop. Hoe meer info wij krijgen, hoe makkelijker deze puzzel voor ons wordt.

  Naam van de kat

  Organisatie

  Email contactpersoon  Datum binnenkomst kat bij jullie organisatie

  Waar is de kat gevangen/gevonden?

  Reden van opname: waarom is de kat bij jullie in het asiel binnengekomen?

  Waar bevindt de kat zich momenteel in opvang?

  Wat is de reden dat hij niet bij jullie in het asiel kan blijven?

  Kan de kat met andere katten en is dit getest?

  Karakter van de kat

  Beschrijf medisch verleden, en welke testen zijn uitgevoerd (bv. Bloedtesten)

  Wanneer en met welk product ontwormd en ontvlooid

  Wanneer gecastreerd/gesteriliseerd?

  Gechipt? Zoja: chipnummer?

  Link naar een filmpje: op een rustig moment de kat zachtjes benaderen

  Extra opmerkingen?

  Bijlagen (foto',medische attesten, testuitslagen)

  Maximum 1 MB per bestand